Gebruiksovereenkomst verkopen via het BEUKK platform

Acacia BEUKK

Hierbij de ‘Gebruiksovereenkomst verkopen via het BEUKK platform‘ versie van 1 september 2023.

Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als leverancier via BEUKK, geeft u aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief alle bijlagen te accepteren en na te leven. 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of de gebruikersovereenkomst nog toereikend is. Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen.

Volg ons

Volg ons op Instagram en LinkedIn