Het doel van het BEUKK Platform: Beter Eten Uit de Korte Keten

Acacia BEUKK

Daarom BEUKK

De behoefte om direct bij de bron te kopen is aantrekkelijk geworden. Men wil verse producten rechtstreeks inkopen bij de bron. Het liefst wordt er ingekocht zonder tussenkomst van derden zodat de boeren en producenten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, de consument een eerlijke prijs betaalt en zodat de herkomst bekend en herkenbaar is. 

Boeren en producenten van mooie eerlijke producten willen graag hun producten rechtstreeks aan de consument of zakelijke markt verkopen, maar weten vaak niet hoe ze dit moeten faciliteren. Grote uitdagingen zijn de logistiek, het verwerken van de orders en het vinden van afnemers en category management.

Ons doel van het BEUKK platform is om het voedselsysteem te regionaliseren, de keten zo kort mogelijk te maken, ketensamenwerking te bewerkstelligen en zowel consumenten (B2C) als instellingen en bedrijven (B2B) rechtstreeks in te laten kopen bij de bron.

BEUKK als faciliterend orgaan binnen de voedselketen die een ondersteunende onafhankelijke rol speelt bij het bevorderen, coördineren en faciliteren van de verschillende aspecten van de korte keten voedselproductie, -distributie en -consumptie. 

Inzicht, overzicht en controle op één platform waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt.

De bouwstenen van BEUKK

Als faciliterend orgaan zijn er verschillende bouwstenen nodig om een effectieve en efficiënte ondersteunende rol te vervullen binnen de voedselketen. De bouwstenen van BEUKK zijn: ICT, operatie, logistiek, sales en marketing.

ICT

ICT

ICT is een essentiële bouwsteen voor een faciliterend orgaan binnen de voedselketen. BEUKK heeft haar eigen platform dat zich al meer dan 20 jaar heeft bewezen binnen de voedselketen. Dit platform faciliteert  bij het coördineren van de verschillende activiteiten binnen de bouwstenen van BEUKK zoals het bijhouden en volgen van voorraden, het verwerken van orders, het analyseren van markttrends en het faciliteren en kanaliseren van efficiënte informatie-uitwisseling tussen verschillende belanghebbenden in de voedselketen (leveranciers, logistieke partners en in- respectievelijk verkopende partijen).

Operatie

De operationele bouwsteen richt zich op het ontwikkelen en beheren van efficiënte processen en procedures binnen het faciliterende orgaan. Dit omvat het identificeren van de operationele behoeften, het opstellen van operationele plannen en het implementeren van passende methoden en technieken om de regionale voedselproductie, -distributie en -consumptie te ondersteunen. Dit omvat het opzetten van een blauwdruk van normen en richtlijnen voor o.a. category management, kwaliteitscontrole processen, voedsel veiligheidsprotocollen, fysieke orderverwerking, het organiseren van voorraadbeheer en andere operationele aspecten die nodig zijn om een soepele werking van de voedselketen te waarborgen.

BEUKK operatie
Logistiek

Logistiek

De logistieke bouwsteen richt zich op het beheren van de fysieke stroom van goederen, inclusief het transport, de opslag en de distributie van voedselproducten. Het omvat het ontwerpen van efficiënte transportroutes door het gebruik van hubs, het plannen van eventuele (extra) opslagfaciliteiten en het waarborgen van tijdige levering van voedselproducten. Logistiek speelt een cruciale rol in het minimaliseren van verliezen, het optimaliseren van voorraadniveaus en het garanderen van de versheid en kwaliteit van voedselproducten tijdens transport en opslag.

Sales

De sales-bouwsteen heeft betrekking op het bevorderen van de verkoop van voedselproducten. Het omvat het ontwikkelen van verkoopstrategieën, het identificeren van marktkansen, het opbouwen van relaties met kopers en het faciliteren van transacties tussen korte keten producenten en consumenten. Dit kan onder andere door het opzetten van online marktplaatsen (B2C) en het faciliteren van contracten tussen korte keten producenten en afnemers (B2B).

BEUKK Sales
BEUKK Marketing

Marketing

De marketing-bouwsteen richt zich op het bevorderen van het gebruik van BEUKK voedselproducten en het creëren van bewustwording en vraag bij consumenten. Het omvat het ontwikkelen van marketingstrategieën, het uitvoeren van marktonderzoek, het promoten van bekendheid en het creëren van merkwaarde. Dit kan onder andere het ontwerpen van verpakkingsmaterialen, het uitvoeren van campagnes, het opzetten van online marketing, ontwerpen van product concepten en het verstrekken van voedseleducatie binnen de korte keten aan afnemers omvatten.

Het BEUKK Platform met haar bouwstenen zijn onderling verbonden en werken samen om een effectieve en efficiënte ondersteunende rol te vervullen binnen de voedselketen. Als faciliterend orgaan van ICT oplossingen, operationele processen, logistieke planning, verkoopinspanningen en marketingstrategieën wordt een bijdragen gedaan aan het bevorderen, coördineren en faciliteren van verschillende aspecten van de voedselproductie, -distributie en -consumptie, waardoor een duurzaam en veerkrachtig korte keten voedselsysteem ontstaat.

De BEUKK erin

Hebben wij uw interesse gewekt? Denkt u eraan om een bijdrage te leveren aan Beter Eten Uit de Korte Keten? Wij komen graag met u in contact. Meer info; beukk@tfd.group

Volg ons

Volg ons op Instagram en LinkedIn